Συχνές ερωτήσεις

Πώς καθορίζεται και μετράται το κεντρικό μήκος κύματος του λέιζερ;

2021-03-05
Γενικά, το μήκος κύματος λέιζερ που βαθμονομείται από τα προϊόντα Box Optronics είναι το μήκος κύματος που αντιστοιχεί στην κεντρική θέση του πλήρους πλάτους στο μισό μέγιστο του φάσματος που μετράται στην ονομαστική ισχύ σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. Το πλήρες πλάτος στο μισό μέγιστο αναφέρεται στο μήκος κύματος που αντιστοιχεί όταν η ένταση και στις δύο πλευρές της κορυφής του φάσματος πέφτει στο μισό της κορυφής. διαφορά. Γενικά, το κεντρικό μήκος κύματος καθορίζεται από το υλικό ημιαγωγού, αλλά επειδή η θερμοκρασία και το ρεύμα έχουν μεγαλύτερη επίδραση στο μήκος κύματος του λέιζερ ημιαγωγών, το κέντρο κύματος του λέιζερ θα μετατοπιστεί με αλλαγές στο ρεύμα και τη θερμοκρασία.