Το εργοστάσιό μας

Προς το παρόν, η εταιρεία καλύπτει έκταση 3000 τετραγωνικών μέτρων. Το εργαστήριο σύζευξης με ίνες λέιζερ παράγει 10000τμ λέιζερ αντλίας, διόδους υπερφωταύγειας EDFA και άλλα προσαρμοσμένα προϊόντα.

Η χωρητικότητα των γραμμών παραγωγής EDFA και ASE είναι περισσότερες από 1000 μονάδες ετησίως.