Εξοπλισμός παραγωγής

Θάλαμος δοκιμής γήρανσης
Κουτί κύκλου θερμοκρασίας
Ντουλάπι κενού
Φασματόμετρο
Εισαγόμενος μετρητής τσιπ
Εξοπλισμός δοκιμής PIV
γραμμή παραγωγής
παράλληλη μηχανή στεγανοποίησης ραφών
Οξυγονοκολλητής λέιζερ
Μετρητής μήκους κύματος