Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι ο τυπικός χρόνος παράδοσης για τα προϊόντα σας;

2021-01-27

Η BoxOptronics διατηρεί ένα μεγάλο απόθεμα που μας επιτρέπει να αποστείλουμε τα περισσότερα από τα προϊόντα μας εντός 2-3 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας αγοράς. Σε περίπτωση που δεν έχουμε στη διάθεσή μας, ο χρόνος παράδοσης κυμαίνεται συνήθως από 1 έως 2 εβδομάδες. Ο χρόνος παράδοσης για ειδικές παραγγελίες και μη τυπικά μήκη κύματος κυμαίνεται μεταξύ 3 έως 4 εβδομάδων.